Bli medlem

VÄLKOMMEN

Som medlem i Väst är Du också medlem i riksorganisationen Sveriges Nötköttsproducenter, SNP. De driver frågor som gynnar svensk nötköttsproduktion på riksnivå mot andra organisationer, beslutsfattare och myndigheter. För mer information om medlemskap och avgifter, klicka här.


Nötköttsproducenter i Väst tar en avgift på 100 kronor sen tillkommer serviceavgiften till SNP.


På SNP's hemsida finns ett formulär för medlemsansökan eller maila Maria Edman, ange namn, adress, telefonnr, mailadress och antal slaktdjur/dikor.


För fler frågor om medlemskap i vår klubb kontakta oss.

Copyright @ All Rights Reserved